نشریات لازم جهت آزمون نظام مهندسی عمران بهسازی (ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی)

برای اخذ صلاحیت ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی در آزمون نظام مهندسی، متقاضیان باید دارای [...]

نشریه 360 (دستورالعمل بهسازی لرزه ای)

نشریه 360 با هدف مقاوم‌سازی سازه‌های در برابر زلزله و کاهش آسیب های ناشی از [...]

پیش نویس مبحث بیست و سوم ۲۳ ارزیابی و بهسازی ساختمان‌های موجود

مبحث بیست و سوم،ارزیابی و بهسازی،ارزیابی و بهسازی ساختمان های موجود*

دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی متداول موجود (نشریه 742)

دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی متداول موجود (نشریه 742)

دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان های نیمه اسکلت موجود (نشریه 744)

دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان های نیمه اسکلت موجود (نشریه 744)

راهنمای روش‌ها و شیوه‌های بهسازی لرزه ای ساختمان‌ها موجود و جزِییات اجرایی نشریه 524

بهسازی لرزه ای از شاخه‌های نوین علم عمران می باشد که از چند دهه قبل [...]

دستورالعمل ارزیابی لرزه ای سریع ساختمان‌های موجود (نشریه 364)

دستورالعمل ارزیابی لرزه ای سریع ساختمان‌های موجود شامل چهار فصل است .هدف، محدوده کاربرد، مراحل [...]

راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان‌های موجود ساختمان‌های بتنی موجود (نشریه 2-363)

نشریه ی شماره 360 که با عنوان “دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان‌های موجود” از سال [...]

کتاب های مقاوم سازی

آئین نامه ها و نشریات مقاوم سازی