!-- Google tag (gtag.js) --> ','

' ); } ?>

تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود (نشریه 361)

این دستورالعمل به منظور ایجاد ابزاری عملی برای ارزیابی و بهسازی ساختمان‌های موجود تدوین شده است. انتظار می رود ساختمان‌هایی که بر اساس این دستورالعل بهسازی می شوند در هنگام وقوع زلزله عملکردی مطابق سطح مورد نظر داشته باشند .اما به هر حال انطباق مشخصات سازه و طرح بهسازی با این دستورالعمل نمی تواند متضمن سطح عملکرد مورد نظر باشد زیرا این دستورالعمل با استفاده از دانش مهندسی روز تدوین شده است و دانش مهندسی نیز به طور مستمر با افزایش اطلاعات و تجربیات بشر در حال پیشرفت است به همین جهت می توان انتظار داشت که به تدریج با دقت بیشتری بتوان به سطح عملکرد مورد نظر رسید.

روش‌های ارائه شده در این دستورالعمل برای بهسازی ساختمان‌های موجود است. استفاده از آئین‌نامه های طرح ساختمان در برابر زلزله برای طرح بهسازی مناسب نیست زیرا آئین‌نامه طرح ساختمان‌های جدید به گونه ای تنظیم شده اند که طراح را به طرح ساختمان منظم و شکل پذیر با استفاده از مصالح مرغوب تشویق می کنند. اما ساختمان‌های موجود معمولا دارای این مشخصات نیستند و نمی توانند با ضوابط آئین‌نامه طرح ساختمان‌های جدید منطبق باشند به همین جهت لازم است طرح بهسازی آن‌ها با توجه به مشخصات واقعی ساختمان، نقاط ضعف و استفاده از تمام ظرفیت اجزاء سازه انجام شود.

این دستورالعمل می تواند به عنوان یک روش ارزیابی و تعیین سطح عملکرد ساختمان های موجود به کار گرفته شود اما باید توجه شود که ارزیابی توسط این دستورالعمل پیچیده تر و سخت گیرانه تر از روش‌های دیگر است زیرا این دستورالعمل برای طرح بهسازی بر مبنای ارزیابی دقیق وضع موجود تنظیم شده است.

این دستورالعمل مستقل از میزان اهمیت، نوع بهره برداری و تاریخچه ساختمان برای طرح بهسازی تمام ساختمان ها قابل استفاده است اما در مورد ساختمان‌های خاص مانند آثار تاریخی و … لازم است دیگر ضوابط موجود و سیاست‌های کشوری نیز در نظر گرفته شود. این دستور العمل برای بهسازی اجزای سازه ای (تیرها، ستون‌ها و ….) و اجزای غیر سازه ای (دیوارهای داخلی، سقف کاذب، تجهیزات مکانیکی و برقی و لوله کشی و …) قابل استفاده است .اما با توجه به جمیع جوانب می توان با احتیاط و تا انتشار دستورالعمل‌های خاص از آن برای بهسازی سازه های غیر ساختمانی مانند پایه های خطوط لوله، دکل های انتقال نیرو و منابع هوایی آب و همچنین تجهیزات خاص و غیره نیز استفاده نمود.

در این دستور العمل علاوه بر روش‌های افزایش ظرفیت باربری و تغییر شکل اجزاء راهکارهای کاهش آثار زلزله نیز مانند کاستن بی نظمی و جرم ساختمان، جداسازی لرزه ای و سیستم‌های جذب انرژی در نظر گرفته می شود. طراحی ساختمان‌های جدید و ارزیابی ساختمان‌هایی که فقط تحت بار ثقلی و باد قرار دارند در محدودۀ کاربرد این دستورالعمل نمی باشد.

سطوح عملکرد در این دستورالعمل بر حسب میزان ترک‌خوردگی یا خرابی اجزای سازه ای و غیر سازه ای تعریف می شوند تا انتخاب سطح عملکرد مناسب توسط طراح یا مالک ساختمان ساده شود اما باید توجه شود که روش‌های ترمیم ساختمان‌های آسیب دیده از زلزله خارج از محدودۀ کاربرد این دستورالعمل می باشد لذا نباید خرابی‌ها و ترک خوردگی‌های ناشی از زلزله را شاخص سطح عملکرد ساختمان آسیب دیده موجود در نظر گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *