!-- Google tag (gtag.js) --> ','

' ); } ?>

حدود اختیارات و وظایف مجری ذیصلاح (سازنده ساختمانی)

عرشه فولادی یزد

مجری ذیصلاح (سازنده ساختمانی)کیست؟

مطابق با ماده 10 آیین ‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام ‌مهندسی ساختمان، مجری ساختمان فردی حقیقی یا حقوقی است که دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی) در زمینه اجرای ساختمان بوده و در قالب یک قرارداد با مالک ساختمان، اجرای موضوع قرارداد را بر عهده می‌گیرد.

برای اجرای اصولی و مهندسی ساخت و ساز در حوزه شهری، مطابق ضوابط باید از مجری ذیصلاح (سازنده ساختمانی) استفاده کرد، هر چند این موضوع برای بسیاری از کارفرمایان ناشناخته است. مجری ذیصلاح برحسب صلاحیتی احراز شده توسط وزارت راه و شهرسازی، مسئول اجرای ساختمان می‌باشد. مدرک تحصیلی مجری ذیصلاح ساختمانی، مهندسی عمران یا مهندسی معماری است .مجری ذیصلاح در اجرای ساختمان، نماینده فنی تام کارفرما (مالک یا سرمایه گذاران) در اجرای ساختمان می‌باشد.

تمامی مراحل اجرای پروژه ساختمانی، باید توسط مهندس ناظر حقیقی یا حقوقی که مسئولیت نظارت بر اجرای پروژه را بر عهده گرفته‌اند، انجام خواهد شد. لازم به ذکر است در صورت الزام حضور مجری در هر پروژه ساختمانی، در صورت عدم حضور مجری در آن پروژه ساختمانی، مهندس ناظر ملزم به تنظیم و ارائه گزارش به مراجع قانونی و نظام مهندسی ساختمان می‌باشد.

مجری ذیصلاح(سازنده ساختمانی) حقیقی و حقوقی چه تفاوت هایی دارند؟

 مهمترین تفاوت بین مجری (سازنده) حقیقی و حقوقی، تعداد افراد حاضر در پروژه و همچنین متراژ و تعداد طبقات پروژه ساختمانی می‌باشد. معمولاً در پروژه‌های بزرگ ساخت و ساز بدلیل محدودیت ظرفیت اشتغال مهندسان مجری باید با شرکت مجری حقوقی عقد قرارداد شود.

مجری ذیصلاح (سازنده ساختمانی) حقیقی کیست؟

مهندس عمران یا مهندس معماری که دارای پروانه اشتغال به کار اجرای ساختمان از وزارت راه و شهرسازی می‌باشد، مجری حقیقی گفته می‌شود.

مجری حقیقی تنها یک شخص است که همه مسئولیت اجرا، بر عهده او است و بدلیل محدودیت ظرفیت اشتغال می‌تواند در پروژه‌های کوچک ساختمانی به کار گرفته شود.

حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مجری حقیقی ذیصلاح (سازنده ساختمانی)

  • مهندس مجری دارای پروانه اشتغال پایه 3 ( مجاز به اجرای 1500 متر مربع و 5 سقف )
  • مهندس مجری دارای پروانه اشتغال پایه 2 ( مجاز به اجرای 2500 متر مربع و 6 سقف )
  • مهندس مجری دارای پروانه اشتغال پایه 1 ( مجاز به اجرای 3500 متر مربع و 7 سقف )

ظرفیت اشتغال به کار مهندسین مجری ذیصلاح حقیقی به صورت جدول زیر می‌باشد:

پاینده سازنده حقیقیپایه ۳ کاردانی
پایه‌های ۱ و ۲ معمار تجربی
پایه ۲ کاردانیپایه ۱ کاردانیپایه ۳ مهندسیپایه ۲ مهندسیپایه ۱ مهندسی
حداکثر تعداد طبقات از روی شالوده۲۳۴۵۶۷
حداکثر ظرفیت اشتغال (متر مربع)۳۰۰۶۰۰۱۰۰۰۱۵۰۰۲۵۰۰۳۵۰۰
جدول شماره ۳ – حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار اشخاص حقیقی سازنده مسکن و ساختمان در هر برش زمانی که به صورت پیمان مدیریت فعالیت می‌نمایند.

تبصره ۱: تعداد كار مجاز اشخاص حقيقي سازنده مسكن و ساختمان يك كار مي‌باشد و چنانچه آن كار به مرحله اتمام عمليات سفتكاري برسد سازنده مي‌تواند كار ديگري را تقبل تعهد اجرا نمايد مشروط بر آن  كه براي كار اول خود يك نفر رئيس كارگاه مطابق شرايط مندرج در جدول شماره 2 تعيين نمايند.

تبصره ۲: اشخاص حقيقي طراح يا ناظر در صورتيكه بخواهند در بخش اجرا فعاليت نمايند به منظور تطبيق شرايط و فقط يكبار، 50% ظرفيت مصرفي در بخش‌هاي نظارت يا طراحي از درصد ظرفيت اشتغال بكار ايشان در بخش اجرا و ظرفيت اجراي شخص مذكور محاسبه مي‌شود.

مجری ذیصلاح حقوقی(سازنده ساختمانی) کیست؟

 مجریان حقوقی ساختمان، شرکت هایی هستند که که مطابق بند 2-1-1-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، صلاحیت مجری ذیصلاح ساختمان حقوقی اخذ می کنند و در اجرای ساختمان نقش دارند و دارای شخصیت حقوقی می باشند.

حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مجری حقوقی ذیصلاح (سازنده ساختمانی)

ظرفیت اشتغال به کار مهندسین مجری ذیصلاح حقوقی به صورت جدول زیر می باشد:

تبصره ۱: با ابلاغ اين اصلاحيه، تبصره 3 جزء 10 از بند الف ماده 2 دستورالعمل شماره 02/100/56096 مورخ 2/11/87 لغو و پيمانكاران تشخيص صلاحيت شده توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري چنانچه ساير موارد مربوط به دستورالعمل مذكور را رعايت نمايند مشمول افزايش ظرفيت مندرج در جدول خواهند شد.

تبصره ۲: پيمانكاران مذكور به منظور تطبيق پروانه اشتغال بكار خود با شرايط مندرج در تبصره 1 بايد حداكثر ظرف مدت 2 ماه از تاريخ 13/4/89 اقدام نمايند بديهي است ادامه كارهاي اجرايي قبلي بلامانع و تقبل تعهد كارهاي جديد فقط در مهلت مقرر مذكور امكان‌پذير مي‌باشد.

تبصره ۳: اشخاص حقوقي مشمول بند (ج)حداكثر نصف ظرفيت اشتغال بكار خود را مطابق این جدول به صورت قرارداد پيمان مديريت استفاده نمايند. مشروط بر اين كه مجموع ظرفيت اشتغال بكار ايشان از مفاد جدول فوق تجاوز ننمايد.

تبصره ۴: استفاده از خدمات رئيس كارگاه با رعايت حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال مندرج در جدول مربوطه اين دستورالعمل براي اشخاص حقوقي مشمول بند (ج) الزامي مي‌باشد.

تبصره ۵: قرارداد اجراي ساختمان با مصالح(پيمانكاري)بايد به تأييد سازمان‌هاي مسكن و شهرسازي و نظام مهندسي ساختمان استان برسد.

نکات مهم:

  • در هر کارگاه ساختمانی باید یک نفر رئیس کارگاه دارای صلاحیت لازم به عنوان نماینده تام الاختیار مجری به صورت تمام وقت حضور داشته باشد و به کارفرما، دستگاه نظارت، شهرداری و سازمان نظام مهندسی معرفی شود.
  • تعداد کار مجاز اشخاص حقیقی سازنده مسکن و ساختمان یک کار می باشد و چنانچه آن کار به اتمام مرحله سفتکاری برسد سازنده می تواند کار دیگری را تقبل اجرا نماید مشروط بر آنکه برای کار اول خود یک نفر رئیس کارگاه داراي صلاحیت لازم معرفی و تعیین نماید.
  • حداکثر زیربنای هریک از کارهای اجرائی سازندگان حقوقی در پایه های 1و 2 و 3 به ترتیب 10000 و 6000 و 3000 مترمربع می باشد.
  • سازندگان حقوقی انبوه ساز مسکن و ساختمان داراي صلاحیت مضاعف در هر برش زمانی بصورت پیمانکاری (اجرای ساختمان با مصالح) بر اساس جدول فوق و حداکثر مجاز به استفاده از نصف ظرفیت فوق بصورت قرارداد پیمان مدیریت می باشد.
  • وفق بند 8-4-6 شیوه نامه اجرائی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در صورتی که اشخاص حقیقی سازنده ذیصلاح بخواهند ذر زمینه طراحی و نظارت ساختمان فعالیت نمایند، باید برای تمامی کارهای در دست اقدام گواهی پایان کار از ناظر دریافت نمایند و طبق بند 9-4-2 شیوه نامه مذکور، اشخاص حقیقی شاغل در سازنده حقوقی نمی توانند از ظرفیت اشتغال حقیقی به صورت جداگانه استفاده نمایند.

 رئیس کارگاه ساختمانی

درهرکارگاه ساختمانی یک نفر مهندس عمران یا معماری را به عنوان رئیس کارگاه که داراي پروانه اشتغال بکار لازم باشد، به عنوان نماینده تام الاختیار مجري به صورت تمام وقت حضور داشته و مکتوب به کارفرما ، دستگاه نظارت ، شهرداري و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان معرفی می کند. کلیه ساختمانها در طول مدت اجرا می بایست داراي مجري و رئیس کارگاه باشند. در صورت فسخ قرارداد، ادامه کار منوط به معرفی مجري جدید به مراجع صدور پروانه و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان میباشد. در هر صورت در هر مقطع زمانی، پروژه ساختمانی می بایست داراي رئیس کارگاه باشند.

با توجه به ابلاغیه شماره ۱۸۸۵۷۳/۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت محترم راه و شهرسازی ، شخص دارای صلاحیت اجرا به عنوان رئیس کارگاه برابر جدول زیر دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان به شماره ۴۳۰/۲۰۸۲۸ مورخ 13۸۹/۴/۲ ،حدود صلاحیت رئیس کارگاه براساس جدول زیر می باشد.

حداکثر تعداد طبقات از روی شالودهحداکثر متراژ ناخالص ساختمانپایه پروانه اشتغال به کار رئیس کارگاه
تا ۶ طبقهتا ۳۰۰۰مهندسی پایه سه معماری یا عمران
تا ۷ طبقهتا ۶۰۰۰مهندسی پایه دو معماری یا عمران
بیش از ۷ طبقهتا ۱۰۰۰۰مهندسی پایه یک معماری یا عمران

برای مشاهده معرفی شرکت اینجا را مشاهده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خروج از نسخه موبایل