!-- Google tag (gtag.js) --> ','

' ); } ?>

بایگانی برچسب: روش‌های بهسازی لرزه ای ساختمان‌های موجود (FEMA 547)

روش‌های بهسازی لرزه ای ساختمان‌های موجود (FEMA 547)

سازمان مدیریت بحران فدرال آمریکا در سال 2006 اقدام به انتشار  FEMA 547 کرد که در آن روش‌های بهسازی لرزه ای ساختمان‌های موجود از قبیل کاهش نیاز سازه، بهبود اتصال اعضا، بهبود عملکرد اعضا سازه ای و…. شرح داده شده است. این ساختمان‌ها شامل ساختمان‌های با قاب مهار بندی شده و یا قاب خمشی و […]