!-- Google tag (gtag.js) --> ','

' ); } ?>

بایگانی برچسب: محافظت اجزای غیر‌سازه ای ساختمان در زلزله

دستورالعمل محافظت اجزای غیر‌سازه ای ساختمان در زلزله

Introduction to Earthquake Protection of Non-Structural Elements in Buildings این دستورالعمل توسط موسسه ی GSDMA تدوین شده است و به محافظت لرزه ایی اجزا و عناصر غیر‌سازه ای ساختمان می پردازد. این دستورالعمل زبانی ساده و روان دارد و در کنار قواعد اجرایی مفاهیم را به خوبی بیان کرده است که به عنوان مثال به […]