!-- Google tag (gtag.js) --> ','

' ); } ?>

بایگانی برچسب: نشریه شماره 398

دستور‌العمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان مدارس با میانقاب، نشریه شماره 398

با توجه به آموخته‌ها و مشاهدات میدانی زلزله‌های گذشته، در بسیاری از موارد، وجود میانقاب در ساختمان‌های فاقد عناصر لرزه بر مناسب، توانسته است ایمنی جانی ساکنین را تامین نماید. درحال حاضر، بخشی از آیین‌نامه‌های مربوط به ارزیابی و بهسازی لرز ه ای،به این عناصر اختصاص دارد و ضوابطی برای درنظرگیری اثر آن‌ها در سازه […]