!-- Google tag (gtag.js) --> ','

' ); } ?>

بایگانی برچسب: نشریه 524

راهنمای روش‌ها و شیوه‌های بهسازی لرزه ای ساختمان‌ها موجود و جزِییات اجرایی نشریه 524

راهنمای روش‌ها و شیوه‌های بهسازی لرزه ای ساختمان‌ها موجود و جزِییات اجرایی نشریه 524

بهسازی لرزه ای از شاخه‌های نوین علم عمران می باشد که از چند دهه قبل در کشورهای پیشرفته صنعتی مورد توجه قرار گرفته است و در سال‌های اخیر با توجه به خسارات وارده در اثر زلزله های گذشته، در کشور ما نیز اهمیت ویژه ای به خود اختصاص داده است. در زمینه ارزیابی لرزه ای […]