طراحی انواع سازه های فولادی

سازه فلزی امروزه یکی از پرکاربرد ترین سازه در زمینه ساخت سازه فلزی ، ساخت سوله و طراحی انواع سوله ، ساختمان های مسکونی و  تجاری تبدیل شده است.

طراحی سازه فولادی به نوعی از طراحی سازه اطلاق می شود که در آن از فلز و یا فولاد برای باربری سازه از آن استفاده شده است. اتصالاتی که در این طراحی سازه های فولادی استفاده می شود جوش، پرچ و یا پیچ می تواند باشد.

Picture5

انتخاب سیستم سازه ای مناسب باربر ثقلی

انتخاب سیستم سازه ای مناسب باربر جانبی (قاب خمشی، بادبند و …)

انتخاب سیستم مناسب سقف

پلان ستون گذاری، تیپ بندی تیرها و ستون ها، بادبندها، جزییات اجرایی شمشیری راه‌پله و …

طراحی اتصالات و وصله ها، طراحی صفحه ستون ها، نوع الکترود ، طول و بعد جوش و محل اجرای آن و …

و سایر جزئیات

آیین نامه های مورد استفاده

نشریه شماره 264: آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان: بارهای وارده بر ساختمان

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان: طراحی و اجرای ساختمان های فولادی

آیین نامه طراحی سازه های فولادی آمریکا AISC

استاندارد 2800 ویرایش چهارم

آیین نامه بارگذاری آمریکا ASCE7

پیمانکار ساختمان یزد

نرم افزارهای طراحی سازه های فولادی

Picture4
Picture3
Picture2

سایر خدمات طراحی

پیمانکار ساختمان یزد

بهینه سازی و سبک سازی سازه

پیمانکار ساختمان یزد etabs

کنترل مضاعف محاسبات طراحی سازه

پیمانکار ساختمان یزد

مدیریت و نظارت بر اجرای طرح